فایل های دسته بندی نمونه سوالات ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

دانلود کاملترین تقویم اجرایی 1401دبستان

دانلود کاملترین تقویم اجرایی 1401دبستان

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات دوره ضمن خدمت مهارت های تدریس در فضای مجازی شبكه شاد

دانلود سوالات دوره ضمن خدمت مهارت های تدریس در فضای مجازی شبكه شاد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت اصول و اهداف آموزش و پرورش

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت اصول و اهداف آموزش و پرورش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت زیر ساخت های توسعه نظام دانش در آموزش و پرورش

دانلود سوالات ضمن خدمت زیر ساخت های توسعه نظام دانش در آموزش و پرورش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفسیر آیات برگزیده

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تفسیر آیات برگزیده

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت سیاسی

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت سیاسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دوره ضمن خدمت آموزش از طریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره

سوالات دوره ضمن خدمت آموزش از طریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت روان شناسی یادگیری

دانلود سوالات ضمن خدمت روان شناسی یادگیری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوال دوره آموزشی فرهنگ شناسی

دانلود نمونه سوال دوره آموزشی فرهنگ شناسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی